Brucellos

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.