Hepatit C

Anmälningspliktig, smittspårningspliktig och allmänfarlig sjukdom.