Meningokocker

Anmälningspliktig sjukdom. Kontakta alltid smittskyddsenheten snarast om ni misstänker att ni har en patient med meningokockinfektion.