MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus)

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Kontakta omgående Smittskyddsenheten per telefon för samråd om utredning och åtgärder.