Mjältbrand

Allmänfarlig sjukdom, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Kontakta omgående Smittskyddsenheten per telefon för samråd om utredning och åtgärder.