Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G (PNSP)

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.