Rabies

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Kontakta omgående Smittskyddsenheten och bakjouren på infektion per telefon för samråd om utredning och åtgärder.