Tuberkulos

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Kontakt

För allmänna frågor skicka e-post till smittskydd@regionuppsala.se.
Telefon: 018 - 611 60 62.

Kontaktuppgifter till oss som arbetar på Smittskyddsenheten.