Säsongsvaccination covid-19

Här hittar du som vårdgivare all information om säsongsvaccination covid-19. Innehållet på sidan är uppdaterat 27 februari 2024.

Invånare hittar information om vaccination covid-19 på webbplatsen 1177.se

Beställning och hantering

Beställning

Covid-19 - Vaccination beställa vaccin (regionuppsala.se)

Hantering

Vaccinationer mot covid-19 - Generell rutin för hantering och förvaring av vacciner (pdf)

Vaccinationer mot covid-19 - Hantering av Nuvaxovid.pdf (sharepoint.com)

Covid-19 - vaccination hantering av Comirnaty Omikron XBB.1.5 (pdf)

Coronavaccin, vaccin mot covid‍-‍19 | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Samverkan

Vård i Samverkan - Samverkan vid vaccination (regionuppsala.se)

Vaccination

Kunskapskrav

Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19

E-utbildning för sjuksköterska som ska arbeta med covid-19 vaccinationer. Ett kunskapskrav för delegering till behörighet att ordinera covid-19 vaccin (pingpong)

Standardrutiner för läkemedelshantering i Cosmic (pdf))

Medicinsk bedömning

Vaccination - Hälsodeklaration (pdf)

Medicinsk bedömning av hälsodeklaration (pdf)

Covid-19 - Vaccination Anafylaktisk reaktion (pdf)

Dokumentation

Dokumentation i Cosmic vid vaccination covid-19 (pdf)

Avvikelsehantering
MedControl är Region Uppsalas gemensamma system för avvikelserapportering. Använd MedControl för att registrera avvikelser du upptäcker.

Reaktion i samband med vaccination mot covid-19, information (pdf)

Externa länkar

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vägledning och fördjupad information om vaccination covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Informationsmaterial om vaccination mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Kontakt

Smittskydd

018- 611 60 62

smittskydd@regionuppsala.se