Vaccinationer

Här hittar du som vårdgivare all information om vacciner och vaccination i Uppsala län. Invånare hittar information om vaccination på 1177.se.

Hur fungerar vaccinationer i Region Uppsala?

För vaccinationer som bedöms särskilt viktiga för folkhälsan finns i Sverige både vaccinationsprogram beslutade av regeringen och rekommendationer om vaccinationer utfärdade av folkhälsomyndigheten. I tillägg kan regionala rekommendationer förekomma.

Nationella vaccinationsprogram omfattar (2023) barnvaccinationsprogrammet och pneumokockvaccination till riskgrupper.

Nationella vaccinationsprogram — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Nationella rekommendationer utöver programmen omfattar vaccination för vissa grupper mot hepatit B, tuberkulos, influensa, kikhosta, påfyllnadsdos för difteri och stelkramp, och vissa vaccin i särskilda situationer eller till personer med nedsatt immunförsvar. Därtill finns även nationella vägledningar om vaccination i olika situationer.

Rekommendationer för vaccination — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccinationer

Broschyrer

Kontakt

Smittskydd

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala