Trycksaker för öppenvård

Du som arbetar inom öppenvården kan beställa hjälpmaterial om antibiotika från Strama Region Uppsala. Informationsmaterial och trycksaker kan underlätta bedömningen samt kommunikationen med patienten och dess anhöriga.

Hjälpmaterialet är i huvudsak trycksaker som du kan skriva ut eller beställa från oss på Strama via vår e-post. Vi kan även skicka mappar med ett urval av trycksaker - perfekt att ge till nya kollegor för att visa vilka riktlinjer man arbetar efter. Du behöver bara mejla oss för hjälp.

Med hjälp av sidonavigeringen till höger kan du snabbt ta dig till den typ av trycksak du söker. Innehållet för varje trycksak beskrivs med en kort text.

Behandlingsrekommendationer för öppenvården

Patientinformation för öppenvården