Beredskapsjour i Uppsala län

Här hittar du som arbetar i beredskapsjouren information och blanketter. Beredskapsjouren ger telefonrådgivning avseende patienter i särskilt boende, telefonrådgivning för vårdtagare i ordinärt boende som har hemsjukvård, samt konstaterar dödsfall utanför sjukhus och utfärdar vårdintyg. Jourtid definieras som vardagar klockan 17-08, lördagar och söndagar samt helgdagar.

Administration

Vi skickar alltid all information om t.ex. bemanning till vårdcentralernas funktionsbrevlådor.

Dödsbevis, SOSFS2014:19, i Cosmic.

Ersättningar

När du ska ha ersättning  för jouruppdrag och vill ha reseersättning eller ersättning för egna utlägg så kontaktar du beredskapsjouren@regionuppsala.se

Det gäller för dig som är anställd vid vårdcentral inom regionen, privat vårdcentral eller egen företagare. Ange i ditt mejl vilken anställningsform du har samt om du har tjänstgjort i Enköping eller västra/östra så du får rätt blankett mejlad till dig.

Kontakt

Särskilda boenden

E-post: sarskiltboende@regionuppsala.se 

Beredskapsjour

E-post: beredskapsjouren@regionuppsala.se