Beredskapsjour i Uppsala län

Här hittar du som arbetar i beredskapsjouren information och blanketter. Beredskapsjouren ger telefonrådgivning avseende patienter i särskilt boende, telefonrådgivning för vårdtagare i ordinärt boende som har hemsjukvård, samt konstaterar dödsfall utanför sjukhus och utfärdar vårdintyg. Jourtid definieras som vardagar klockan 17-08, lördagar och söndagar samt helgdagar.

Administration

Vi skickar alltid all information om t.ex. bemanning till vårdcentralernas funktionsbrevlådor.

Dokumentation Cosmic

Rutin för beredskapsväska och dess innehåll

Instruktion beredskapsjour

Journalblad beredskapsjour

Dödsbevis, SOSFS2014:19, i Cosmic.

Ersättning

Ersättning egenföretagare

Egenföretagare som inte är anställd vid Region Uppsala eller privat vårdcentral som har avtal med regionen

Fakturaunderlag Östra-Västra

Fakturaunderlag jourmottagning Enköping

Tjänstgöring jourmottagning Enköping, Tierp eller Östhammar

Jourtjänstgöring Nära vård och hälsa

Kontakt

Särskilda boenden

e-post: sarskiltboende@regionuppsala.se 

Beredskapsjour

e-post: beredskapsjouren@regionuppsala.se