Beredskapsjour i Uppsala län

Här hittar du som arbetar i beredskapsjouren information och blanketter. Beredskapsjourens uppdrag ingår i vårdcentralsuppdraget, enligt regelboken för vårdcentral. Under vårdcentralens öppettider mån-fre 08.00-17.00 har vårdcentralen ansvar för insatser i Säbo, särskilt boende (som insats). Beredskapsjouren svarar för insatser fram till 08.00 (helger 09.00).

Administration

Vi skickar alltid all information om t.ex. bemanning till vårdcentralernas funktionsbrevlådor.

Dokumentation Cosmic

Rutin för beredskapsväska och dess innehåll

Instruktion beredskapsjour

Journalblad beredskapsjour

Dödsbevis, SOSFS2014:19, i Cosmic.

Ersättning

Tjänstgöring jourmottagning Enköping, Tierp eller Östhammar

Jourtjänstgöring Nära vård och hälsa

Ersättning egenföretagare

Egenföretagare som inte är anställd vid Region Uppsala eller privat vårdcentral som har avtal med regionen

Fakturaunderlag Östra-Västra

Fakturaunderlag jourmottagning Enköping

Kontakt

Administrativa enheten - Nära vård och hälsa

Direkttelefon: 018-61 70 427