Beredskapsjour i Uppsala län

Här hittar du som arbetar i beredskapsjouren information och blanketter. Beredskapsjouren ger telefonrådgivning avseende patienter i särskilt boende, telefonrådgivning för vårdtagare i ordinärt boende som har hemsjukvård, samt konstaterar dödsfall utanför sjukhus och utfärdar vårdintyg. Jourtid definieras som vardagar klockan 17-08, lördagar och söndagar samt helgdagar.

Administration

Vi skickar alltid all information om t.ex. bemanning till vårdcentralernas funktionsbrevlådor.

Dödsbevis, SOSFS2014:19, i Cosmic.

Ersättning

Ersättning egenföretagare

Egenföretagare som inte är anställd vid Region Uppsala eller privat vårdcentral som har avtal med regionen

Tjänstgöring jourmottagning Enköping, Tierp eller Östhammar

Kontakt

Särskilda boenden

e-post: sarskiltboende@regionuppsala.se 

Beredskapsjour

e-post: beredskapsjouren@regionuppsala.se