Produktinformation licensläkemedel

Rutin för produktinformation för licensläkemedel som återfinns i ordinationsmallar i Cosmic.

Eftersom ett licensläkemedel inte är godkänt i Sverige finns ingen svensk bipacksedel i förpackningen. Du som förskriver licensläkemedlet ansvarar för att patienten får den information som behövs.
Rutinen för hur du kan ta del av produktinformationen har uppdaterats och beror på om du är förskrivare inom Region Uppsala eller om du är privat vårdgivare.

För dig som är anställd inom Region Uppsala

All information om läkemedel finns på intranätet under sidan om läkemedelsnyheter. Här finns en länk till produktinformationen som är samlad i Sharepoint.

För dig som är privat vårdgivare

Skicka ett mejl till lakemedel@regionuppsala.se för att få produktinformationen skickad till dig.