Produktinformation licensläkemedel

Här hittar du produktinformation för licensläkemedel som återfinns i ordinationsmallar i Cosmic.

Eftersom ett licensläkemedel inte är godkänt i Sverige finns ingen svensk bipacksedel i förpackningen. Den som förskriver licensläkemedlet ansvarar för att patienten får den information hen behöver.