Ansökan vaccinatörer

Ansökan om kontrakt är en skrivbar pdf-fil. Fyll i, skriv ut och underteckna, skicka sedan till följande adress:

Region Uppsala
Upphandlingsenheten
Box 602
751 25 Uppsala

Märk ansökan "UPPH2012-0122 LOV Vaccinatör"

Ansökan

Ansökan (pdf)

Förfrågningsunderlag, gäller från och med 1 december 2019

Förfrågningsunderlag (pdf)

Informationsbilaga (pdf)

Förfrågningsunderlag, gäller från och med 1 januari 2019

Förfrågningsunderlag (pdf)

Informationsbilaga (pdf)

Förfrågningsunderlag, gäller från och med 1 januari 2018

Förfrågningsunderlag (pdf)

Förfrågningsunderlag, gäller från och med 1 december 2016

Förfrågningsunderlag (pdf)

Förfrågningsunderlag, gäller från och med 1 oktober 2012

Förfrågningsunderlag (pdf)

Kontakt

Inköp- och upphandlingsenheten

Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala
Växeltelefon: 018-611 00 00

Skicka ett meddelande till oss!