Arbetskamraterna är det han kommer sakna mest – i december går Mats i pension

2022-06-08

1994 började Mats Eriksson att arbeta som elingenjör på det som tidigare hette Landstingsfastigheter. Efter fyra tuffa år med en ålderstigen elanläggning samt mycket jourarbete gick han vidare till det privata näringslivet. 2004 lockades Mats tillbaka till organisationen efter löfte om bättre förutsättningar och större mandat. Sedan dess har han arbetat som elingenjör i Region Uppsala. I december börjar ett nytt kapitel i livet som pensionär.

 

Mats Eriksson har arbetat med el hela sitt yrkesverksamma liv. Innan han började på Region Uppsala arbetade han som elektriker och ledande montör. Han har även arbetat med utbildning och projektledning inom el samt gått flera vidareutbildningar inom området.

Jag har hela tiden sökt mig vidare på olika sätt och har prövat på det mesta inom el. Därför vågar jag påstå att jag är väldigt bred på el. Och jag har aldrig vikit av från den röda tråden.

Bättre förutsättningar lockade Mats tillbaka

När Mats började på Region Uppsala 1994, eller Landstinget i Uppsala län som det hette då, var han ensam elingenjör på plats. Det fanns också en VVS-ingenjör anställd då. Tillsammans hade de ett stort och utmanade driftansvar för hela verksamheten.

När Mats kom tillbaka till Region Uppsala 2004, efter sex år som konsult i privata näringslivet, började en ny organisation växa fram som gav bättre förutsättningar för att kunna utföra uppdraget. Då började även interna diskussioner kring att se över den då ålderstigna elanläggningen.

2007 började Mats arbeta med det som han är mest stolt över under sin tid på Region Uppsala. Då startade en total ny-, om- och utbyggnad av regionens samtliga större elkraftanläggningar. Projektet fick arbetsnamnet Eskil men kallades internt för det stora elkraftprojektet.

–Vi fick i princip göra om allt. Det har varit ett jättestort arbete. Och det är det jag minns bäst när jag tänker tillbaka. Det har varit en enorm utmaning och ett intensivt arbete under många år. Men det är fantastiskt roligt att jag fått vara med och bidra och varit en sådan stor del av projektet.

Rutinarbete har förebyggt personolyckor

I dag är Mats Eriksson huvudansvarig för den säkra skötseln av Region Uppsalas elanläggningar. Konkret innebär det att ta fram rutiner, bestämma arbetssätt och se till att rätt organisation finns för att klara skötseln.

–Tyngdpunkten ligger på att säkerställa rätt funktion i regionens alla fastigheter. Mitt huvudansvar är att se till att allt hanteras personsäkert och att verksamheterna får den elkraft de behöver.

Tydliga rutiner har också bidragit till att det inte inträffat några allvarliga personolyckor kopplat till el under Mats tid på Region Uppsala. Däremot har flera dramatiska händelser inträffat.

–Sommaren 2018 drabbades hela Uppsala län av stora översvämningar efter kraftiga skyfall och flera av Region Uppsalas fastigheter blev översvämmade och behövde säkras och saneras. För några år sedan sprack även ett vattenrör vid ett ställverk på Akademiska sjukhuset som resulterade i att vi fick evakuera ett helt hus. Nyligen brann det också i ett av våra ställverk på Uppsalaområdet.

De dramatiska och oväntade händelserna har enligt Mats varit utmanade men samtidigt lärorika.

Det har varit jobbigt att ibland behöva åka in akut och veta att läget varit allvarligt. Men det är häftigt när det vänder och alla jobbar tillsammans för att lösa de problem som uppstår.

Samtalen med arbetskamraterna har betytt mest

När Mats summerar vad som varit bäst med att arbeta på Region Uppsala lyfter han fram sina arbetskamrater.

–Jag har, och har haft, underbara arbetskamrater under alla år jag jobbat här. Det är dem jag kommer att sakna mest när jag slutar. Ju äldre jag blivit desto mer har jag också uppskattat samtalen med mina arbetskamrater. När jag var yngre var det bara råjobb. Om man tar sig tid att prata med människor upptäcker man vilka fantastiska sidor det finns hos dem.

Vill inte bli en soffpotatis

I slutet på december gör Mats sitt sista arbetspass. Han fyller 65 i mars 2023 men har inarbetad ledighet som gör att han kan gå lite tidigare samtidigt som hans fru även går i pension. Det finns dock inga planer på att ligga på latsidan.

Jag har bestämt mig för att inte ta det lugnt. Jag tror det är jätteviktigt att inte sätta sig ned och bli en soffpotatis. Det behövs rutiner och man behöver göra saker för att hålla i gång.

Ser fram emot livet som pensionär

Villa och trädgården kommer att få extra mycket kärlek framöver. Det stora pensionärsprojektet kommer vara att rusta det nyinköpta snickeriet. Flera saker har fått stå tillbaka under arbetslivet och Mats planer är nu att ta igen det han tidigare inte kunnat prioritera.

-Jag har jobbat så in i baljan mycket. Och allt jag har varit intresserad av har inte hunnits med. Jag hoppas verkligen att jag kan hålla mig frisk så jag kan fortsätta med alla intressen och spendera mer tid med barn, barnbarn och familj. Så jag ser verkligen fram emot livet som pensionär.

Kontakt

Niklas Lundengård

Kommunikatör