"Vårt läge är pressat men under kontroll"

2020-03-20

Inom Fastighet och service pågår arbetet för fullt med anpassning under covid-19. Ändrade arbetstider för driftpersonal och extra ledningsgruppsmöten ska garantera tillgänglig service till kunderna.

På fastighetsdriften har man gjort flera anpassningar för att klara av den rådande situation. Den största förändringen är att driftteknikerna nu arbetar i tvåskift, vilket innebär att det finns personal på plats fram till klockan 22. Förutom en utökad service innebär förändringen  att det inte är lika många på plats samtidigt, vilket minskar risken för smittspridning

– Vi delar på styrkorna för att inte alla ska bli sjuka samtidigt. Nu begränsar vi smittspridningen internt och hjälper till att hålla kurvan hyfsat jämn, säger driftchef Thomas Collin. Samtidigt kan vi i och med detta finnas tillgängliga för vården under större delen av dygnet.

Jag är otroligt stolt över min personal.

Thomas Collin, driftchef

Inom loppet av tre dagar genomfördes förhandlingar och nya scheman ritades upp.

– Alla de som anpassat sig så snabbt och deras familjer som accepterar denna omställning ska ha ett stort tack. Jag är otroligt stolt över min personal, som ställer upp nu när det verkligen gäller. Man blir varm i hjärtat, säger Thomas Collin.

För teknikavdelningen uppstår många utredningsfrågor från vården, vilket innebär en större belastning för vissa personalgrupper. Det handlar till exempel om vilka lokaler som kan användas som extra vårdlokaler vid behov.

– Vårt läge är lite pressat, men under kontroll. Det blir en hög belastning för några i personalen, säger Thomas Collin.

Förvaltningens ledning träffas två gånger extra per vecka för avstämning kring arbetet med covid-19, även kallat coronavirus. På mötena diskuteras bland annat fördelning av resurser inom förvaltningen, planen för personalförsörjning samt riskbedömning för de olika avdelningarna.

– Vi tar fram en successionsordning för förvaltningen för att tydliggöra vem som ersätter vem inom ledningen, säger förvaltningsdirektör Thomas Thunblom. Som förvaltningsdirektör ingår jag även i regionens successionsordning och ersätter regiondirektören vid eventuell frånvaro.

Ändrade rutiner kring distansarbete har införts och arbete hemifrån är, i samråd med chef, möjligt för den personal som har den typen av arbete som går att utföra på distans. Alla som ska arbeta hemifrån skriver på en blankett för att försäkringar och arbetsgivaransvar ska gälla som vanligt.

Enligt Thomas Thunblom är det viktigt att alla är inställda på att detta kommer att pågå under en tid.

– Håll ut och håll i. Vi alla har en lika viktig roll och ett stort ansvar, säger han.

Vi har alla en viktig roll och ett stort ansvar.

Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör

Transport/logistikavdelningen har inte haft något behov av att införa några större förändringar men är extra uppmärksamma på ändrade direktiv från vården om exempelvis tillträde. De har även gjort upp planer för ett större sjukdomsbortfall. 

– Vi tittar bland annat på vilken administrativ personal kan hjälpa till med exempelvis extra sängtransporter vid behov om vi får en hög sjukfrånvaro, säger avdelningschef Björn Kardell.

Björn Kardell arbetar just nu även med materialförsörjning i regional stab och utreder sätt att säkra en god materialförsörjning under covid-19. Detta för att säkra upp att skyddsutrustning och annat som behövs extra just nu finns att köpa in. Verksamheterna ska i framtiden inte beställa materialet själva, det ska istället beställas centralt och sedan fördelas så att det kommer till de verksamheter som bäst behöver det.

– Det kommer att krävas ett stort jobb av verksamheterna inom vården för att inventera behov och lager och försöka se sina behov och förbrukning, säger Björn Kardell.

Text: Ida Åhlén

Foto: Erik Sporrong