Driften byggde ny avdelning på två dygn

2020-05-07

Snabba förändringar och hastiga anpassningar inom sjukvården – då ger vår driftpersonal allt för att erbjuda bästa tänkbara service. På två dygn byggdes uppvaket på Akademiska sjukhuset om till en helt ny internsivvårdsavdelning för covid-19-patienter. – Det är nu när det verkligen gäller som vi ska visa vad vi går för, säger drifttekniker Henrik Rasmussen.

Henrik Rasmussen och Johan Andersson är drifttekniker stationerade vid Akademiska sjukhuset. Deras arbetsdagar har ändrats mycket sedan coronakrisen.

När avdelningar på Akademiska sjukhuset fått lov att flytta med kort varsel på grund av covid-19 har fastighetsdriften anpassat sitt arbetssätt. Speciella regler gäller på de delar av sjukhuset där covid-19-patienter behandlas och skärpta säkerhetsåtgärder måste vidtas.

– Sjukvården ställer om och då gäller det att vi har full koll på lokalerna. Vi kontaktar alltid dessa avdelningar i förväg innan vi utför jobb där, säger Niklas Ekholm, gruppchef VVS.

Med god planering löser sig allt.

Niklas Ekholm, gruppchef VVS

De drifttekniker som är stationerade vid Akademiska sjukhuset införde snabbt två-skift för att kunna tillgodose sjukhusets behov under det tidiga skedet av covid-19-krisen. Förutom att finnas tillgängliga större delen av dygnet innebar det nya arbetssättet att inte lika stor del av personalstyrkan fanns på plats samtidigt, vilket minskade risken för intern smittspridning.

– Den stora utmaningen låg i att hålla alla informerade och uppdaterade. Vi har gått om varandra och inte varit på plats samtidigt. Men det har fungerat bra, med god planering löser sig allt. Och personalen har hållit sig frisk, säger Niklas Ekholm.

Nya riktlinjer för vårdhygien innebar en omfattande anpassning av ventilationen i de lokaler där covid-19-patienter behandlas. På två veckor hade helt nya ventilationssystem installerats vid flera byggnader på Akademiska sjukhuset.

– Vi har monterat externa aggregat på berörda rum. Luftomsättningen är nu fem gånger så stor som tidigare, vilket innebär att luften i rummen byts ut mycket oftare, säger Niklas Ekholm.

När behovet var som störts fanns vi där.

Johan Andersson, drifttekniker

Driftteknikerna Johan Andersson och Henrik Rasmussen har under den här perioden känt av en stor tacksamhet från sjukvårdens sida. För de delar av sjukhuset där covid-19 inte påverkar den dagliga verksamheten är förståelsen för prioriteringarna stor.

– Vanliga beställningsjobb har ibland fått vänta lite, men de flesta har förståelse, säger Henrik Rasmussen.

Nu arbetar driftpersonalen återigen enligt ordinarie schema men en förstärkt beredskap har införts som komplement på kvällar och helger. Flera åtgärder har dock införts för att hålla smittorisken fortsatt nere. Bland annat tar hela personalen inte lunch- och fikaraster samtidigt.

– Ett problem som uppstod på kvällspassen var att leverantörer inte hade öppet och det blev svårt att få fram material snabbt. Vi har dessutom inte tillträde till alla lokaler på kvällstid och beställarna fanns inte alltid på plats. När behovet var som störst fanns vi där, men nu känner vi inte av ett lika hårt tryck, säger Johan Andersson, drifttekniker inom bygg.

Kontakt

Ida Åhlén

Kommunikationsstrateg

Hitta på sidan