Examensarbetare med fokus på skyfallshantering

2020-09-23

Skyfallet över Uppsala i juli 2018 orsakade stora skador och slog sterilcentralen vid Akademiska sjukhuset helt ur bruk. Fastighet och service såg ett behov av en kartläggning av riskområdena på sjukhuset. Under våren tog en student på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik sig an uppgiften. – Det kändes roligt att få jobba med ett verkligt problem och att få hjälpa en så samhällsviktig verksamheten som sjukvården, säger Alexi Lampinen.

Rapportförfattaren Alexi Lampinen tillsammans med energiingenjör Marcus Nystrand

Rapportförfattaren Alexi Lampinen tillsammans med energiingenjör Marcus Nystrand

Alexi Lampinen, nyligen examinerad civilingenjör inom miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitetet och SLU, byggde i sitt examensarbete upp en virtuell modell av Akademiska sjukhuset och simulerade skyfall av olika omfattning. Simuleringen avslöjade de största svagheterna vid skyfall. Alexi imponerade på teknikchef Jonas Eriksson med sitt engagerade arbete. 

– Vi ville göra en kartläggning av svagheterna på sjukhusområdet för att kunna förebygga på rätt ställen. Rapporten mottogs i våras och den höll en mycket hög kvalitet. Alexi har tagit sig an uppgiften på ett ambitiöst sätt genom att bygga upp en dynamisk modell av sjukhusområdet, säger Jonas. 

Det är hög tid att vi börjar klimatanpassa oss.

Marcus Nystrand, energiingenjör, Fastighet och service

Energiingenjör Marcus Nystrandvar den som kläckte idén om ämnet för Alexis examensarbete och blev sedan Alexis kontaktperson på Fastighet och service. Marcus har varit engagerad i flera examensarbeten tidigare och jobbar gärna tillsammans med studenter. Han tycker att de ofta är såväl intresserade som engagerade och duktiga. Alexi var inget undantag. 

– Vi svalde rapporten med hull och hår och ska nu börja klura ut praktiska lösningar för att bygga bort de värsta riskerna. Klimatförändringar är verkliga och de sker nu, det är hög tid att vi börjar klimatanpassa oss, säger Marcus.  

Arbetet började långtinnan den virtuella modellen var byggd. Tillsammans med Marcus identifierade Alexi de största riskområdena och de mest kritiska verksamheterna på sjukhusområdet. De gjorde platsbesök för att hitta de värsta lutningarna och svagaste punkterna. Alexi samlade in underlag från bland andra Fastighet och service, Uppsala kommun och Lantmäteriet. 

Vi kommer att arbeta in åtgärder i kommande investeringsplaner.

Jonas Eriksson, teknikchef, Fastighet och service

I samband med simuleringarna testade Alexi även att bygga in olika lösningar på problematiken. Förslag på åtgärder fanns med i den slutgiltiga rapporten som nu överlämnats till Fastighet och service. Med rapporten som utgångspunkt är det dags för nästa steg i arbetet.  

- Vi kommer nu att arbeta vidare med rapporten och arbeta in åtgärder i kommande investeringsplaner, säger teknikchef Jonas Eriksson. 
 
Läs gärna hela Alexis examensarbete för att få en mer fördjupad bild av problematiken och tillvägagångssättet. Den populärvetenskapliga sammanfattningen är, tillsammans med bilderna, lättillgänglig även för den som inte är insatt i ämnet.

Text och bild: Ida Åhlén

Kontakt

Ida Åhlén

Hitta på sidan