Flexibilitet en förutsättning för att kunna leverera under krisen

2020-05-13

Under coronakrisen har Fastighet och service förvaltarna tvingats vara extra flexibla för att tillgodose sina hyresgästers akuta behov. – Vi har fått lov att göra vissa avsteg från våra rutiner, säger förvaltaren Viktoria Anderzén.

Viktoria Anderzén är förvaltare för flera hårt drabbade bygnader.

Fastighet och service förvaltare ansvarar för interna och externa hyresavtal och har det övergripande ansvaret för alla projekt som genomförs i sina respektive byggnader. De kontrollerar att projektens tidplan och budget följs. Tillsammans med teknikförvaltare, projektledare och de berörda vårdavdelningarna diskuterar de behov av och planerar justeringar i lokalerna.   

Som förvaltare för flera av de byggnader där det vistas verksamheter som drabbats hårt av coronakrisen har Viktoria Anderzén tvingats fatta snabba beslut. Vissa planerade ombyggnationer har fått skjutas på framtiden, några har tidigarelagts och andra har på grund av lagkrav helt enkelt inte kunnat påverkas.

– Mycket behöver åtgärdas med kort varsel nu och vi har fått lov att göra vissa avsteg från våra rutiner, säger hon.

Vi gör aldrig avkall på säkerheten.

Viktoria Anderzén, fastighetsförvaltare

När det är snabba ryck har vissa steg i den väletablerade projektprocessen fått hoppas över. Processen består normalt av behovsanalys och förstudier innan ett projekt kan startas, men under coronakrisen har det ibland varit nödvändigt att gå direkt till genomförande.  

– Vi måste prioritera och har inte alltid haft tid att vänta på att alla steg genomförs. Vi gör självklart aldrig avkall på säkerheten för personalen eller sätter något tekniskt ur spel, säger Viktoria Anderzén. 

En utökning avkapaciteten för medicinska gaser på infektionsmottagningen vid Akademiska sjukhuset var planerad till nästa år, men på grund av coronakrisen sågs behovet som akut och projektet tidigarelades och startades omgående.  

– Arbetet pågår nu och beräknas slutföras inom de närmsta dagarna, säger Viktoria Anderzén. 

På förlossningsavdelningen pågår just nu ett omfattande arbete med installation av sprinkler och andra brandskyddsåtgärder. Projektet genomförs efter ett föreläggande från Brandförsvaret, som säger att det tekniska brandskyddet måste utökas i alla lokaler där det finns inneliggande patienter.  

– Den här typen av projekt, som utförs på grund av lagkrav, går inte att skjuta på. Vi måste genomföra det trots att det innebär att fler personer än vanligt vistas i lokalen, säger Viktoria Anderzén. 

Kontakt

Ida Åhlén

Kommunikationsstrateg

Hitta på sidan