Förvaltningarna hjälps åt för att täcka behoven

2020-04-29

När en förvaltning får allt mer att göra och en annan märker av en minskad arbetsbörda visar sig en möjlighet att samarbeta över förvaltningsgränserna. Nu hjälps Region Uppsalas förvaltningar åt för att stötta upp där behovet är som störst.

Johan Larsson är vaktmästare på Wiks Folkhögskola och nu utlånad till Fastighet och service godsmottagning

Jag känner att jag bidrar med något bra för samhället

Johan Larsson, vaktmästare Wiks folkhögskola

Johan Larsson arbetar som vaktmästare på Wiks folkhögskola, anställd av förvaltningen Kultur och bildning. Från och med 27 april  är han utlånad till Fastighet och service godsmottagning.

– Det är lärorikt att testa något nytt och jag känner att jag bidrar med något bra för samhället, säger han.

Godsmottagningen på Fastighet och service har under coronakrisen fått en kraftigt ökad arbetsbörda och var i stort behov av ett par extra händer.

– Just nu hjälper jag till med sorteringen av de kritiska artiklarna. Jag har truckkort, så bara jag får en utbildning för truckarna här kan jag även köra ut varor, säger Johan Larsson.

Som vaktmästare på Wiks folkhögskola håller Johan lokalerna presentabla, sköter om skolans bussar och tar emot felanmälningar. I de fall han inte själv kan åtgärda problemen skickar han dem vidare till Fastighet och service drifttekniker.

I mitten av mars kom nya direktiv från regeringen, att gymnasieskolor, högskolor och vuxenutbildningar ska bedriva sin undervisning primärt på distans. Sedan dess är färre elever på plats på skolan och Johan har fått allt mindre att göra. Sommarkurserna är inställda och där har Johan i vanliga fall mycket att göra.

– Vissa elever bor fortfarande på internatet, men kurserna hålls på distans, säger han.

Jag tar dagen som den kommer, som alla andra nu.

Johan Larsson

Genom chefen på en annan enhet vid Wiks slott fick Johan höra att det kan finnas behov av förstärkning på andra förvaltningar inom Region Uppsala och Johan meddelade att han kunde tänka sig att hjälpa till. Några dagar senare började han på Fastighet och service godsmottagning.

– Jag blir kvar här tills läget lugnar ner sig och det finns mer att göra på Wik igen. Jag lever i nuet och tar dagen som den kommer, precis som alla andra nu, säger Johan.

Kontakt

Ida Åhlén

Kommunikationsstrateg

Hitta på sidan