Carolina kontrollerar att kostleverantörerna följer myndigheternas direktiv

2020-04-23

Som serviceförvaltare för kost har Carolina Englund Gonzalez en viktig roll i att våra aktörer inom kost håller sig uppdaterade gällande nya direktiv från myndigheter under covid-19. – Jag stämmer av med dem angående deras förmåga att bedriva sin verksamhet enligt förväntad servicegrad, säger hon.

Carolina Englund Gonzalez är serviceförvaltare för kost.

Caféer och restauranger på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har, för att reducera smittspridningen, bland annat minskat antalet sittplatser, placerat ut lättillgänglig handsprit samt informerar tydligt sina kunder om vikten av att hålla avstånd. På de flesta enheter finns redan portionsförpackad mat till försäljning och nu är även cafésortimentet portionsförpackat. Kvarvarande matbufféer har möblerats om för att undvika trängsel.

–  Att helt stänga buffén skulle inte nödvändigtvis vara bättre då det vid servering lätt uppstår köbildning, säger Carolina Englund Gonzalez, serviceförvaltare inom kost.

Myndigheternas direktiv är ryggraden i alla anpassningar.

Carolina Englund Gonzalez, serviceförvaltare kost

Vår leverantör av patientmat har justerat sin meny och minskat antal rätter samt ändrat sitt brödsortiment. I och med att den planerade vården minskat under covid-19 har antalet portioner patientmat generellt minskat.

– Våra leverantörer på kost- och restaurangsidan har skött sig väldigt bra och varit snabba på bollen. Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets direktiv är ryggraden i alla anpassningar, säger Carolina.

Leverantörerna har sedan tidigare befästa rutiner kontroller av bland annat hygien och varumottagning, vilket innebär att de inte tvingats till drastiska förändringar i sina arbetssätt.

– De har redan omfattande egenkontroller av allt från hygienrutiner, utbildning av personal samt temperaturer och rengöring till hur varumottagning och tillagning ska utföras, säger Carolina.

Jag hoppas att vi kan hitta ett sätt att ta del av varandras kunskap ännu mer i framtiden.

Carolina Englund Gonzalez

Inför framtiden hoppas Carolina att samarbetet med andra aktörer, även utanför Region Uppsala, ska utvecklas ytterligare. Hon tycker att kommunikationen och samarbetet med måltidsleverantörer fungerar bra men ser en stor utvecklingspotential, framförallt med länets övriga aktörer samt närliggande regioner.

– Tillsammans besitter vi så otroligt mycket kompetens. Jag hoppas att vi kan hitta ett sätt att ta del av varandras kunskap ännu mer i framtiden, säger Carolina.

Text och bild

Ida Åhlén

Kontakt

Ida Åhlén

Kommunikationsstrateg

Hitta på sidan