Regionövergripande licenser i Region Uppsala

Här finns information om regionövergripande generella licenser för läkemedel som bedöms vara aktuella i primärvården.

Licenserna gäller vid beställning på rekvisition för alla sjukvårdsverksamheter i Region Uppsala. Det betyder att du som läkare inte behöver skapa någon licensmotivering när läkemedlet ordineras och tillhandahålls av sjukvården. I beställningssystemet Agresso behöver du bara använda produktens varunummer för att ApoEx ska kunna identifiera licensen.

En generell licens kan inte användas vid förskrivning på recept. En generell licens är en licens som tillgodoser behovet av licensläkemedel på en klinik eller därmed likvärdig inrättning. För enstaka läkemedel har dock Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd för receptexpediering av icke-godkänt läkemedel med generell licens. Dessa läkemedel är markerade med en asterisk (*) i tabellen.

Vid receptexpediering behöver apoteket kunna söka fram den generella licensen i KLAS. Om en ordinationsmall i Cosmic används, framgår licensens referensnummer automatiskt på receptet. I ­annat fall måste du som förskrivare ange detta nummer på receptet.

Regionövergripande licenser i Region Uppsala

Varu-nummer Substans Produkt Tillstånds-innehavare (MAH) Referens-nummer Giltig till
841041 diazepam Diazepam CF 5 mg/ml, injektionsvätska, lösning (10x2 ml) Centrafarm B.V. (Nederländerna) 123456678 2022-12-08
841042, A13769 diazepam Diazepam Injection BP 5 mg/ml, injektionsvätska, lösning (10x2 ml) Hameln pharmaceuticals ltd (Storbritannien och Nordirland) 213123213 2022-12-08
843019 diazepam Diazepam-Lipuro 10 mg/2 ml, injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion B. Braun Melsungen AG (Tyskland) 131212566 2022-12-08
840148 diazepam Diazepam-Ratiopharm 10 mg/2 ml, injektionsvätska, lösning (5x2 ml) Ratiopharm GmbH (Tyskland) 241245111 2022-12-08
843114, 843149 metoklopramid MCP AL 10 10 mg, tablett ALUID PHARMA GmbH (Tyskland) 116176176 2022-09-09
843118 metoklopramid MCP Hexal 10 mg, tablett Hexal AG (Tyskland) 167883783 2022-09-09
840297 tiamin Bevitine 100 mg/2 ml, injektionsvätska, lösning  Laboratoires DB PHARMA (Frankrike) 2022522806 2023-01-27
844046, A14243 vankomycin* Vancomycin hydrochloride 125 mg, kapsel (20 st) Pharmaceutical Associates, Inc. (USA) 2022559028 2023-04-21
844010 vankomycin* Vancomycin Dr. Eberth 125 mg, kapsel (20 st) Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH (Tyskland) 2022559029 2023-04-21

*Särskilt tillstånd för receptexpediering har beviljats.   

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)