Regionövergripande licenser i Region Uppsala

Här finns information om regionövergripande generella licenser för läkemedel som bedöms vara aktuella i primärvården.

Licenserna gäller vid beställning på rekvisition för alla sjukvårdsverksamheter i Region Uppsala. Det betyder att du som läkare inte behöver skapa någon licensmotivering när läkemedlet ordineras och tillhandahålls av sjukvården. I beställningssystemet Agresso behöver du bara använda produktens varunummer för att ApoEx ska kunna identifiera licensen.

En generell licens kan inte användas vid förskrivning på recept. En generell licens är en licens som tillgodoser behovet av licensläkemedel på en klinik eller därmed likvärdig inrättning. För enstaka läkemedel har dock Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd för receptexpediering av icke-godkänt läkemedel med generell licens. Dessa läkemedel är markerade med en asterisk (*) i tabellen.

Vid receptexpediering behöver apoteket kunna söka fram den generella licensen i KLAS. Om en ordinationsmall i Cosmic används, framgår licensens referensnummer automatiskt på receptet. I ­annat fall måste du som förskrivare ange detta nummer på receptet.

Regionövergripande licenser i Region Uppsala

845367 amoxicillin* Amoxicillin Micro Labs, tablett 500 mg Micro Labs GmbH (Tyskland) 2022592237 2023-10-11
845018 amoxicillin, klavulansyra Amoxicillin/Clavulansäure Micro Labs 875 mg/125 mg Micro Labs GmbH, Tyskland 2023627911 2024-01-04
844487,
A14299
ceftibuten* Wincef 400 mg, tablett (10 st.) Celtis ilaç San. ve Tic. A.S. (Turkiet) 2022580016 2023-08-23
842859 cefixim* Suprax 400 mg, tablett, 10 st (MAH): Odan laboratories ltd (Kanada) 2022569583 2023-06-12
842860 cefixim*

Suprax 100 mg/5 ml, pulver till oral suspension, 1x50 ml

(MAH): Odan laboratories ltd (Kanada) 2022569602 2023-06-12
773543, 843019, 843614, 844177 diazepam  Diazepam-Lipuro 5 mg/ml B. Braun Melsungen AG, Tyskland 2021510563 2023-12-07
844442 klonidin Clonidin-ratiopharm ratiopharm GmbH 2022577050  2023-08-03
840297 tiamin Bevitine 100 mg/2 ml, injektionsvätska, lösning  Laboratoires DB PHARMA (Frankrike) 2022522806 2023-01-27
844046, A14243 vankomycin* Vancomycin hydrochloride 125 mg, kapsel (20 st) Pharmaceutical Associates, Inc. (USA) 2022559028 2023-04-21
844010 vankomycin* Vancomycin Dr. Eberth 125 mg, kapsel (20 st) Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH (Tyskland) 2022559029 2023-04-21

*Särskilt tillstånd för receptexpediering har beviljats.   

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)