Regionövergripande licenser i Region Uppsala

Här finns information om regionövergripande generella licenser för läkemedel som bedöms vara aktuella i primärvården.

Licenserna gäller vid beställning på rekvisition för alla sjukvårdsverksamheter i Region Uppsala. Det betyder att du som läkare inte behöver skapa någon licensmotivering när läkemedlet ordineras och tillhandahålls av sjukvården. I beställningssystemet Agresso behöver du bara använda produktens varunummer för att ApoEx ska kunna identifiera licensen.

En generell licens kan inte användas vid förskrivning på recept. En generell licens är en licens som tillgodoser behovet av licensläkemedel på en klinik eller därmed likvärdig inrättning. För enstaka läkemedel har dock Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd för receptexpediering av icke-godkänt läkemedel med generell licens. Dessa läkemedel är markerade med en asterisk (*) i tabellen.

Vid receptexpediering behöver apoteket kunna söka fram den generella licensen i KLAS. Om en ordinationsmall i Cosmic används, framgår licensens referensnummer automatiskt på receptet. I ­annat fall måste du som förskrivare ange detta nummer på receptet.

Regionövergripande licenser i Region Uppsala

845367 amoxicillin* Amoxicillin Micro Labs, tablett 500 mg Micro Labs GmbH (Tyskland) 2022592237 2023-10-11
846160 amoxicillin* Amoxicilina Ardine tablett 500 mg Laboratorio Reig Jofre (Spanien) 2023650296 2023-05-05
780335 amoxicillin, klavulansyra* Amoxicillin/Clavulansäure Micro Labs 875 mg/125 mg Micro Labs GmbH (Tyskland) 2023627911 2024-01-04
846249 amoxicillin, klavulansyra* Amoxicilline/Clavulaanzuur tablett 500 mg/125 mg Mylan (Nederländerna) 2023650303 2023-05-05
844487,
A14299
ceftibuten* Wincef 400 mg, tablett (10 st.) Celtis ilaç San. ve Tic. A.S. (Turkiet) 2022580016 2023-08-23
842859 cefixim* Suprax 400 mg, tablett, 10 st (MAH): Odan laboratories ltd (Kanada) 2022569583 2023-06-12
842860 cefixim*

Suprax 100 mg/5 ml, pulver till oral suspension, 1x50 ml

(MAH): Odan laboratories ltd (Kanada) 2022569602 2023-06-12
773543, 843019, 843614, 844177 diazepam  Diazepam-Lipuro 5 mg/ml B. Braun Melsungen AG (Tyskland) 2021510563 2023-12-07

845416

isosorbidmononitrat*

IS 5 mono-ratiopharm, depottablett 60 mg

Ratiopharm GmbH (Tyskland)

2023632916

2024-01-30

845412, 845432

isosorbidmononitrat*

Isomex, depottablett 30 mg

RPH Pharmaceuticals AB (Danmark)

2023630804

2024-01-19

843464

lidokainhydrokloridmonohydrat, adrenalin

Xylanaest 1 % mit Epinephrin 1:200.000, injektionsvätska, lösning 10 mg/ml + 0,005 mg/ml, 5 x 50 ml

Gebro Pharma GmbH (Österrike)

 2023639350

2024-03-02

843457

lidokainhydrokloridmonohydrat, adrenalin

Xylanaest 1 % mit Epinephrin 1:200.000, injektionsvätska, lösning 10 mg/ml + 0,005 mg/ml, 5 x 5ml

Gebro Pharma GmbH (Österrike)

  2023639350

2024-03-02

*Särskilt tillstånd för receptexpediering har beviljats.   

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)