Regionövergripande licenser i Region Uppsala

Här finns information om regionövergripande generella licenser för läkemedel som bedöms vara aktuella i primärvården.

Licenserna gäller vid beställning på rekvisition för alla sjukvårdsverksamheter i Region Uppsala. Det betyder att du som läkare inte behöver skapa någon licensmotivering när läkemedlet ordineras och tillhandahålls av sjukvården. I beställningssystemet Agresso behöver du bara använda produktens varunummer för att ApoEx ska kunna identifiera licensen.

En generell licens kan inte användas vid förskrivning på recept. En generell licens är en licens som tillgodoser behovet av licensläkemedel på en klinik eller därmed likvärdig inrättning. För enstaka läkemedel har dock Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd för receptexpediering av icke-godkänt läkemedel med generell licens. Dessa läkemedel är markerade med en asterisk (*) i tabellen.

Vid receptexpediering behöver apoteket kunna söka fram den generella licensen i KLAS. Om en ordinationsmall i Cosmic används, framgår licensens referensnummer automatiskt på receptet. I ­annat fall måste du som förskrivare ange detta nummer på receptet.

Regionövergripande licenser i Region Uppsala

Varu-nummer Substans Produkt Tillstånds-innehavare (MAH) Referens-nummer Giltig till
841041 diazepam Diazepam CF 5 mg/ml, injektionsvätska, lösning (10x2 ml) Centrafarm B.V. (Nederländerna) 123456678 2022-12-08
841042, A13769 diazepam Diazepam Injection BP 5 mg/ml, injektionsvätska, lösning (10x2 ml) Hameln pharmaceuticals ltd (Storbritannien och Nordirland) 213123213 2022-12-08
843019 diazepam Diazepam-Lipuro 10 mg/2 ml, injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion B. Braun Melsungen AG (Tyskland) 131212566 2022-12-08
840148 diazepam Diazepam-Ratiopharm 10 mg/2 ml, injektionsvätska, lösning (5x2 ml) Ratiopharm GmbH (Tyskland) 241245111 2022-12-08
843114, 843149 metoklopramid MCP AL 10 10 mg, tablett ALUID PHARMA GmbH (Tyskland) 116176176 2022-09-09
843118 metoklopramid MCP Hexal 10 mg, tablett Hexal AG (Tyskland) 167883783 2022-09-09
840297 tiamin Bevitine 100 mg/2 ml, injektionsvätska, lösning  Laboratoires DB PHARMA (Frankrike) 2022522806 2023-01-27
844046, A14243 vankomycin* Vancomycin hydrochloride 125 mg, kapsel (20 st) Pharmaceutical Associates, Inc. (USA) 2022559028 2023-04-21
844010 vankomycin* Vancomycin Dr. Eberth 125 mg, kapsel (20 st) Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH (Tyskland) 2022559029 2023-04-21
842859 cefixim* Suprax 400 mg, tablett, 10 st (MAH): Odan laboratories ltd (Kanada) 2022569583 2023-06-12
842860 cefixim*

Suprax 100 mg/5 ml, pulver till oral suspension, 1x50 ml

(MAH): Odan laboratories ltd (Kanada) 2022569602 2023-06-12
844442 klonidin

Clonidin-ratiopharm

ratiopharm GmbH 2022577050  2023-08-03
844487,
A14299
ceftibuten*

Wincef 400 mg, tablett (10 st.)

Celtis ilaç San. ve Tic. A.S. (Turkiet) 2022580016 2023-08-23

*Särskilt tillstånd för receptexpediering har beviljats.   

Rutin för produktinformation för licensläkemedel som återfinns i ordinationsmallar i Cosmic.

Rutinen för hur du kan ta del av produktinformationen har uppdaterats och beror på om du är förskrivare inom Region Uppsala eller om du är privat vårdgivare.

För dig som är anställd inom Region Uppsala

All information om läkemedel finns på intranätet under sidan om läkemedelsnyheter. Här finns en länk till produktinformationen som är samlad i Sharepoint.

För dig som är privat vårdgivare

Skicka ett mejl till lakemedel@regionuppsala.se för att få produktinformationen skickad till dig.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)