Alfakalcidol 0,25 µg restnoterad. 0,5 µg åter tillgänglig.

2024-06-10

Etalpha 0,25 mikrogram är fortsatt restnoterad. Etalpha 0,5 mikrogram är åter tillgänglig efter en tids restsituation. Regionövergripande licenser finns beviljade.

(Nyhet uppdaterad 2024-06-10)

Etalpha 0,5 mikrogram är åter tillgänglig efter en längre tids restsituation.

Aktuell restsituation

  • Etalpha kapsel 0,25 mikrogram är restnoterad till slutet av juli. Se licensalternativ nedan.
  • Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,25 mikrogram och 0,5 mikrogram: försäljningen har upphört. Företaget har slutat sälja detta läkemedel.

Patienter med dosdispenserade läkemedel

Det finns inte heller några dispenserbara alternativ av aktiva D-vitaminer. Faran med utsättning är framför allt att patienten kan utveckla hypokalcemi. En patient med skaplig njurfunktion och alfakalcidoldos 0,25–0,5 mikrogram borde klara utsättning genom tillägg av någon beredning av kolekalciferol och kalk (till exempel Kalcipos-D forte 500 mg/800 IE som är dispenserbar). Vid uttalad njursvikt (eGFR < 15 mL/min) kan inte patienten omvandla kolekalciferol till aktivt D-vitamin. Till en sådan patient måste man ofta ombesörja tillgång på aktivt D-vitamin genom ordination av licensläkemedel i helförpackning. Det gäller även patienter där behandlingsindikation är hypokalcemi till följd av hypoparatyreoidism.

Flertalet dospatienter torde alltså klara utsättning av alfakacidol genom tillägg av någon vanlig kalk- och D-vitamintablett. Följande faktorer talar för att patienten behöver aktivt D-vitamin:

  • Hypokalcemi.
  • Lågt PTH.
  • Uttalad njursvikt med hypokalcemi.
  • Behov av hög (cirka 1 mikrogram) alfakalcidoldos.

Kalkvärdet bör kontrolleras 14 dagar efter dosjustering.

Observera att byte tillbaka till ursprunglig Etalphados i dospåse inte sker med automatik av dosapoteket när restsituationen är över, utan förskrivare måste aktivt byta tillbaka när kapsel alfakalcidol är tillgänglig för dosförskrivning igen.

Behandlingsalternativ

För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd som möjliggör receptexpedition mot generell licens.

Region Uppsala har regionövergripande licenser för nedanstående produkter. Dessa gäller för förskrivare inom Region Uppsala och privata vårdgivare som har avtal med regionen, vilka då inte behöver söka enskild licens.

Licensalternativ

Namn: Einsalpha 0,25 mikrogram, kapsel, 100 st.
Förpackningstyp: Blister.
MAH: Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Tyskland.
Pris: 520 kr.
Ledtid: 2 dagar.
Referensnummer för receptförskrivning: 2024718200.
Varunummer: 847902, 847604.
Produktinformation: EinsAlpha (alfakalcidol), 0,25 mikrogram kapsel - tyska (pdf).

Namn: Alfacalcidol Aristo 0,25 mikrogram, kapsel, 100 st.
OBS! Innehåller jordnötsolja.
Tillståndsinnehavare (MAH): Aristo Pharma GmbH, Tyskland.
Pris: cirka 565 kr.
Ledtid: restnoterad.
Referensnummer för receptförskrivning: 2024715046.
Varunummer: 847672.
Produktinformation: Alfacalcidol Aristo, kapsel 0,25 mikrogram – tyska (pdf).

Namn: Etalpha Cheplapharm 0,25 mikrogram, kapsel, 30 st.
Tillståndsinnehavare (MAH): Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Nederländerna.
Pris: cirka 270 kr.
Ledtid: 14 dagar.
Referensnummer för receptförskrivning: 2024716310.
Varunummer: 845870.
Produktinformation: Etalpha Cheplapharm, kapsel 0,25 mikrogram - nederländska (pdf).

Förskrivare kan underlätta för apoteken genom att på receptet ange referensnummer för Region Uppsalas generella licens, se ovan. Licensmall för Einsalpha finns i Cosmic under "Icke godkända läkemedel". Mallen medger generiskt utbyte till Etalpha Cheplapharm. I mallen finns referensnummer för licensen angivet. 

Mer information

För instruktioner kring licensansökan och förskrivning av licensläkemedel i Cosmic, se Licensläkemedel (regionuppsala.se).

Särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns (lakemedelsverket.se).

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se