Alfakalcidol 0,5 µg åter, dock ej för dosdispensering

2024-02-15

Etalpha, kapsel 0,5 mikrogram som varit restnoterad en period finns nu åter tillgänglig för förskrivning. Liksom tidigare finns Etalpha, kapsel 0,25 mikrogram som dock inte omfattas av förmånen. Ingen av dessa produkter kommer att tas in i dossortimentet, då tillverkare inte kan garantera tillräckliga volymer i dagsläget.

Det finns ett godkänt generika på ingång. Så fort det marknadsförs och i takt med att Cheplapharm bygger lager av Etalpha så kan Apotekstjänst återinföra alfakalcidol, kapsel 0,5 mikrogam i dossortimentet.

Fram till dess är det fortsatt ordination i helförpackning som gäller för dospatienter, se nedan.

Patienter med dosdispenserade läkemedel

Det finns inga dispenserbara alternativ av aktiva D-vitaminer. I regionen är det totalt 49 patienter, varav 24 vid njurmottagningen, som har dosdispenserade läkemedel av denna typ. Hur detta ska hanteras av ansvarig läkare är grannlaga. Faran med utsättning är framför allt att patienten kan utveckla hypokalcemi. En patient med skaplig njurfunktion och alfakalcidoldos 0,25–0,5 mikrogram borde klara utsättning genom tillägg av någon beredning av kolekalciferol och kalk (till exempel Kalcipos-D forte 500 mg/800 IE som är dispenserbar). Vid uttalad njursvikt (eGFR < 15 mL/min) kan inte patienten omvandla kolekalciferol till aktivt D-vitamin. Till en sådan patient måste man ofta ombesörja tillgång på aktivt D-vitamin genom till exempel dosettdelning. Det gäller även patienter där behandlingsindikation är hypokalcemi till följd av hypoparatyreoidism.

Flertalet dospatienter torde alltså klara utsättning av alfakacidol genom tillägg av någon vanlig kalk- och D-vitamintablett. Följande faktorer talar för att patienten behöver aktivt D-vitamin:

  • Hypokalcemi.
  • Lågt PTH.
  • Uttalad njursvikt med hypokalcemi.
  • Behov av hög (cirka 1 mikrogram) alfakalcidoldos.

Kalkvärdet bör kontrolleras 14 dagar efter dosjustering.

Observera att byte tillbaka till kapsel alfakalcidol 0,5 mikrogram i dospåse inte sker med automatik av dosapoteket när restsituationen är över, utan förskrivare måste aktivt byta tillbaka när kapsel alfakalcidol är tillgänglig för dosförskrivning igen.

Aktuell restsituation

  • Alfacalcidol Orifarm kapsel, 0,25 mikrogram och 0,5 mikrogram: försäljningen har upphört. Företaget har sluta sälja detta läkemedel.

Tillgängliga behandlingsalternativ innehållande alfakalcidol

  • Etalpha kapsel, 0,25 mikrogram, ingår dock inte i läkemedelsförmånen.
  • Etalpha kapsel, 0,5 mikrogram finns åter tillgängliga för förskrivning. 
  • Etalpha orala droppar, 2 mikrogram/mL.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se