Intuniv åter tillgänglig

2024-05-27

Intuniv (guanfacin) som har varit restnoterad en period finns åter tillgänglig i samtliga styrkor.

(Senast granskad 2024-06-20, nyhet uppdaterad 2024-06-25)

Intuniv är ett behandlingsalternativ vid adhd hos barn och ungdomar i åldern 6−17 år där stimulantia av något skäl inte är lämpligt. 

Läkemedel och styrka Förväntas restnoteras Förväntas åter
Intuniv 1 mg (finns tillgänglig)    
Intuniv 2 mg (finns tillgänglig) 2024-06-24 2024-06-28
Intuniv 3 mg (finns tillgänglig)    
Intuniv 4 mg (finns tillgänglig)    

Licensalternativ

I de fall annat godkänt läkemedel ej kan tillgodose behovet kan licensläkemedel förskrivas. Enskild licens krävs.

Intuniv 1 mg

Namn: Intuniv, depottablett 1 mg 28 st.
Tillståndsinnehavare: Takeda Pharma AG.
Ledtid: 2 dagar.
Pris: cirka 1 970 kr, varunummer 847231.
Produktinformation: Intuniv (guanfacin), depottablett 1, 2 och 4 mg – tyska (pdf).

Intuniv 2 mg

Namn: Intuniv, depottablett 2 mg 28 st.
Ledtid: 2 dagar.
Tillståndsinnehavare: Takeda Pharma AG.
Pris: cirka 2 040 kr, varunummer 847232.
Produktinformation: Intuniv (guanfacin), depottablett 1, 2 och 4 mg – tyska (pdf).

Intuniv 3 mg

Namn: Intuniv PR Tabs 3 mg 28 st.
Ledtid: 11 dagar.
Tillståndsinnehavare: Takeda Pharma AG.
Pris: cirka 1 985 kr, varunummer 847239.
Produktinformation: Intuniv (guanfacin), depottablett 3 mg – engelska (pdf)

Intuniv 4 mg

Namn: Intuniv Depottablett 2 mg 28 st.
Ledtid: 2 dagar.
Tillståndsinnehavare: Takeda Pharma AG.
Pris: cirka 2 285 kr, varunummer 847233.
Produktinformation: Intuniv (guanfacin), depottablett 1, 2 och 4 mg – tyska (pdf).

Mer information

För instruktioner kring licensansökan och förskrivning av licensläkemedel i Cosmic, se Förskrivning av licensläkemedel (regionuppsala.se).

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se