Hepatit A

Anmälningspliktig, smittspårningspliktig och allmänfarlig sjukdom.