MRSA (meticillinresistenta gula stafylokocker)

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.