E-tjänster på 1177.se

Genom att logga in på 1177.se kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden. Det går till exempel att boka tider, förnya recept, läsa sin journal eller ta del av internetbaserade stöd- och behandlingsprogram.

Ett visst  tjänsteutbud finns tillgänglig för alla i 1177, andra  e-tjänster erbjuds på mottagningarnas startsidor. Utbudet av invånartjänster skiljer sig åt mellan regionerna.

E-tjänster för Region Uppsala 

Ärendetyper

Mottagningens e-tjänster bygger på ärendehanteringen i 1177 e-tjänster. Rekommenderade ärendetyper (e-tjänster) är:

  • Förnya recept.
  • Rådgivning.
  • Önskemål om tid.
  • Avboka och omboka tid.

Personalen loggar in via Personal 1177  för att hantera mottagningens ärenden.

Webbtidbok

Invånaren kan själv se sina bokade tider och administrera av- och ombokningar. Bokning av ny- och ombesök har införts i delar av Region Uppsala. Läs mer om webbtidbok.

Journalen via nätet

Invånaren kan ta del av sin journalinformation från Region Uppsala och andra regioner. Läs mer om Journalen via nätet.

Stöd och behandling 

Vården kan erbjuda invånare stöd och behandling över nätet, antingen helt internetbaserad behandling eller som ett komplement till den vanliga behandlingen. Läs mer om stöd och behandling.

Mina intyg

Invånaren kan se och hämta digitala intyg på 1177.se, till exempel läkarintyg från Cosmic.

Läkemedelstjänster

Invånaren kan ta del av sina förskrivna recept och uthämtade recept via E-hälsomyndighetens e-tjänst.

Vårdnadshavare kan ta del av läkemedelsinformation för sina barn.

Listning på vårdcentral och BVC

Invånaren kan lista sig på vårdcentral och barnavårdscentral, se aktuell listning och ändra listning.

Uppmaning att hänvisa patienten till e-tjänst för listning på vårdcentral - dokument för utskrift (pdf).

Beställ egen provtagning

Egen provhantering är en e-tjänst som ger invånaren möjlighet att själv bestämma över sina provtagningar. Istället för att gå till vårdcentralen och lämna ett prov kan invånaren beställa ett hemtest. Ett provtagningskit skickas till patienten som tar provet hemma och skickar för analys. Tjänsten förflyttar delar av provhanteringen från sjukvården till invånaren. I Region Uppsala används tjänsten för provtagning av Covid-19 samt för test av klamydia och gonorré. Läs mer om Egen provhantering.

Beställ journalkopior, loggrapport och spärrblankett

Invånare kan beställa journalkopior, loggrapport och blankett för att spärra sin journal. Beställningen går till CESÅ. Journalhantering av patienter

Lämna synpunkter på vården i Region Uppsala

Invånare som har synpunkter på vården i Region Uppsala kan kontakta Patientnämnden.

Frisktandvårdsportalen

Invånare kan teckna frisktandvårdsavtal och läsa individuella skötselråd digitalt.

Invånares inloggning på 1177.se

Hitta vård via 1177.se

Hitta vård är en tjänst på 1177.se som presenterar kontaktinformation till olika verksamheter inom vården och tandvården.

Varje enskild mottagning har en egen informationssida (så kallade kontaktkort) där kontaktuppgifter, e-tjänster och övrigt utbud presenteras. Innehållet hämtas framför allt från HSA och fylls på med information från andra nationella källor och även i vissa fall regionala.

Sök vård på rätt mottagning på 1177 (1177.se)

Beskrivning av vilka datakällor som används för informationen som visas ut på 1177  (docplus)

Kontakt

Nationell support för invånare

Telefon: 0770-72 00 00
Öppet: klockan 06-22 alla dagar

Regional förvaltning

Lokal support för verksamhet

För frågor och support om e-tjänster, kontakta i första hand lokal vårdsystem- eller e-tjänstesamordnare, länk till IT-support.

Regional förvaltning

Invånartjänster för e-hälsa, Digitaliseringsavdelningen, kontakt via mejl 1177etjanster@regionuppsala.