Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med Region Uppsala, din kommun och myndigheter.

Sedan år 2000 är urfolket samer, tornedalingar (inklusive kväner och lantalaiset), sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

Detta innebär att du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Bor du i en kommun i ett förvaltningsområde har du även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift. Uppsala län är exempelvis förvaltningsområde för finska.

Varför behövs stärkta rättigheter för dessa minoriteter?

Syftet med stärkta rättigheter är att motverka diskriminering och utsatthet, möjliggöra inflytande och delaktighet och stödja språklig och kulturell identitet.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk på riksdagens webbplats.

Om du tycker att Region Uppsala inte lever upp till lagen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget som ska se till att lagen följs. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk.

Samråd med nationella minoriteter

Samråd är tillfällen då parter kan framföra sina synpunkter och diskutera dessa. Det ger minoriteter möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Det gäller även barns och ungas möjligheter till inflytande. Region Uppsala genomför samråd tillsammans med Länsstyrelsen och parter från de nationella minoriteterna på kontinuerlig basis. 

Här kan du se vilka samråd som är aktuella just nu.

Förvaltningsområde för finska

Uppsala län är förvaltningsområde för det finska språket, de kommuner som ingår i finskt förvaltningsområde i länet är: Östhammar, Tierp, Älvkarleby, Håbo, Uppsala och Enköping. Det innebär att  dessa kommuner är skyldiga att ordna förskola och äldreomsorg på finska. De personer som vill använda finska i kontakten med kommunerna har rätt att göra detta både muntligt och skriftligt.

Läs mer om Region Uppsalas insatser för finsk kultur.

 

Mer om minoritetslagen och språklagen

Läs mer om det grundskydd som gäller samtliga nationella minoriteter.

Inflytande och samråd

Läs mer om delaktighet och se när vi har samråd.

Minoritetsspråk i kontakt med vården

Läs mer om hur du kan få information och hjälp på ditt minoritetsspråk när du söker vård.

Information på externa webbplatser