Barnhälsovården i Cosmic: rutin för byte av barnavårdscentral i anslutningsöversikten

Rutinen finns för att säkerställa att ett barn alltid har en BVC-anslutning i anslutningsöversikten och därmed är omhändertaget på BVC. Kontrollera att barnet byter BVC i Huldra.

Sammanhållen barnhälsovårdsjournal innebär att alla i Region Uppsala dokumenterar i samma BHV-journal i Cosmic.

Barn byter till din BVC

  • Skriv in barnet i anslutningsöversikten.
  • Informera den BVC som barnet bytt ifrån att barnet är registrerat i anslutningsöversikten hos dig. Informera via funktionsbrevlådan.

Barn byter från din BVC

  • Invänta e-post från nya BVCn i funktionsbrevlådan om att barnet tagits över i anslutningsöversikten.
  • Om du inte hör från den nya BVCn alternativt om du bedömer att föräldrarna behöver hjälp, kontakta den nya BVCn. Avvakta sedan svar i funktionsbrevlådan enligt ovan.
  • Avsluta barnets anslutning till din BVC i anslutningsöversikten, välj avslutningsorsak ”Listad på annan BVC i RU”.
  • Skriv en administrativ journalanteckning, under sökordet ”Kontaktorsak”, om att barnet bytt BVC.

Barn flyttar/byter till BVC utanför Region Uppsala

  • Avsluta barnets anslutning till din BVC i anslutningsöversikten, välj avslutningsorsaken ”Flyttat från LUL”.
  • Skriv en administrativ journalanteckning, under sökordet ”Kontaktorsak”, om att barnet flyttat från Region Uppsala

Kontakt

Anna Högberg