Läkemedelssäkerhet

Resurser för säker läkemedelsanvändning.

Biverkningar

När ska läkemedelsbiverkning misstänkas? Hur kan risken minskas? Varför ska biverkningar rapporteras?

Farmakogenetik

När ska genetisk analys av läkemedelsomsättning övervägas? Vilka enzym analyseras och vilka läkemedel påverkas?

Interaktioner

Vilka interaktioner är viktigast? Vilka läkemedel är mest benägna att interagera? Vilka interaktionsdatabaser finns tillgängliga?

Koncentrations-bestämning

När bör läkemedelskoncentrationen bestämmas? Hur ska provet tas? Vad ska stå i remissen?

Utsättning av läkemedel

Vilka läkemedel behöver trappas ut? Vad är riskerna med för snabb utsättning? I vilken takt bör utsättningen ske?

Intravenösa läkemedel

Vilka läkemedel får ges tillsammans i samma infart? Vad är intravenös kompatibilitet?

Kontakt

Hitta på sidan