Hälsosamma levnadsvanor

Hälsoinriktat arbete ska genomsyra hela hälso- och sjukvården och primärvården och habiliteringen har stora möjligheter att bidra till en förbättrad folkhälsa genom att arbeta med goda levnadsvanor och förebyggande arbete.

Tillsammans arbetar vi för att integrera det hälsoinriktade arbetet inom länets samlade primärvård och Region Uppsalas habilitering. Vi erbjuder utbildningar, informationsspridning, handledning och metodutveckling som stöd i arbetet.

Kontakt

Emma Algell

Verksamhetsutvecklare

Hannah Sjulander

Verksamhetsutvecklare