Vårdrelaterade infektioner

Här hittar du utbildningar, stöd och material för arbetet med att förhindra vårdrelaterade infektioner.

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de största hoten mot patient­säkerheten i hälso- och sjuk­vården. Samarbete och kunskap minskar riskerna.

Kunskapsstöd och utbildningar

För alla verksamhetsområden.

Resultat av mätningar

Statistik och mätning av VRI är en förutsättning för att kunna arbeta med att minska vårdrelaterade infektioner.

Vi har samlat lokala och nationella mätningar och statistik som kan skapa ett underlag för förbättringsåtgärder eller inspirera till att börja mäta.