Rekommenderade läkemedel för vuxna

Ändringar sedan tryckning

”Rekommenderade läkemedel för vuxna” genomgår revision vartannat år. Viktiga ändringar kan dock göras dessförinnan och görs då endast i den digitala versionen av skriften. Se listan över ändringar som gjorts.