Rekommenderade läkemedel för vuxna

Bakgrundsdokument

Läs bakgrundsdokumentationen till Rekommenderade läkemedel för vuxna 2020-2021 som pdf här. 

Listan som pdf

Läs Rekommenderade läkemedel för vuxna 2020-2021 som pdf här.

Ändringar sedan tryckning

”Rekommenderade läkemedel för vuxna” genomgår revision vartannat år. Viktiga ändringar kan dock göras dessförinnan och görs då endast i den digitala versionen av skriften. Se listan över ändringar som gjorts här.