Smittskydd

Smittskyddsenheten vid Region Uppsala arbetar med att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och från människor i Uppsala län. Övervakning av anmälningspliktiga sjukdomar, smittspårning, utbildning, information till både offentliga och privata aktörer samt direkt till allmänheten i Uppsala län. Verksamheten regleras enligt smittskyddslagen.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad är information om en smittsam sjukdom som regleras av Smittskyddslagen.

Anmälningsrutiner och smittspårning

Rutiner och blanketter för anmälan och smittspårning.

FRISK i förskolan

Hygienrutiner och kunskap om infektionssjukdomar på förskolor i Uppsala län.

SmiNet

I SmiNet anmäler vården fall av smittsamma sjukdomar.

Vaccinationer

Information om upphandlade vacciner för Uppsala län, informationsmaterial och dokument.

Infektioner

Här listas några av de sjukdomar som finns enligt smittskyddslagen.

Utbildning

Smittskyddsenheten har återkommande utbildnings- och informationsmöten.

Kontakt

Vid frågor om var ni hittar Smittskyddsenhetens dokument/material så hänvisar vi er till vår myndighetsbrevlåda.

Kontaktuppgifter till oss som arbetar på Smittskyddsenheten

E-post: smittskydd@regionuppsala.se

Smittskyddsenheten

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala