Smittskydd

Vi arbetar med att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och från människor.

Vi övervakar anmälningspliktiga sjukdomar, arbetar med smittspårning, samt utbildar och sprider information till både offentliga och privata aktörer och direkt till allmänheten i Uppsala län. Verksamheten regleras enligt smittskyddslagen.

Smittupp

Smittupp är ett informationsbrev från smittskyddsenheten i Region Uppsala.

Smittskyddsblad

Information om smittsamma sjukdomar för läkare och patienter.

SmiNet

Anmäl fall av smittsamma sjukdomar.

Anmälningsrutiner och smittspårning

Rutiner och blanketter för anmälan och smittspårning.
Illustration på dokument checklista

Vaccinationer

Upphandlade vaccin, informationsmaterial och dokument.
Frisk i förskola

Frisk i förskolan

Hygienrutiner och kunskap om infektionssjukdomar på förskolor i Uppsala län.

Kontakt

För allmänna frågor skicka e-post till smittskydd@regionuppsala.se.
Telefon: 018-611 60 62


Kontaktuppgifter till oss som arbetar på Smittskyddsenheten.