Smittskydd

Smittskyddsenheten vid Region Uppsala arbetar med att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och från människor i Uppsala län. Övervakning av anmälningspliktiga sjukdomar, smittspårning, utbildning, information till både offentliga och privata aktörer samt direkt till allmänheten i Uppsala län. Verksamheten regleras enligt smittskyddslagen.

Med anledning av kriget i Ukraina

Smittskydd i Uppsala län

Lagar, förordningar och föreskrifter

Kontakt

Vid frågor om var ni hittar Smittskyddsenhetens dokument/material så hänvisar vi er till vår myndighetsbrevlåda.

E-post: smittskydd@regionuppsala.se

Smittskyddsenheten

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala