Bidrag och stipendier inom kultur

För att stödja kulturlivet i Uppsala län, ger Region Uppsala årligen bidrag till regionala kulturinstitutioner och andra organisationer som verkar inom kulturområdet i länet. Till det fria kulturlivet fördelar vi bland annat projektbidrag och stipendier. Vi ger även bidrag till studieförbund och ungdomsorganisationer.

Bidrag och stipendier du kan söka från Region Uppsala

Läs om hur du gör för att ansöka. Kontakta gärna oss om du har frågor!

Kontakt

Kultur och bildning

E-post: kultur@regionuppsala.se
Telefon: 018-611 00 00 (växel)