Bidrag och stipendier inom kultur

För att stödja kulturlivet i Uppsala län, ger Region Uppsala årligen bidrag till regionala kulturinstitutioner och andra organisationer som verkar inom kulturområdet i länet. Till det fria kulturlivet fördelar vi bland annat projektbidrag och stipendier. Vi ger även bidrag till studieförbund och barn- och ungdomsorganisationer.

Bidrag och stipendier du kan söka från Region Uppsala

Läs om hur du gör för att ansöka. Kontakta gärna oss om du har frågor!

Huvudinriktning i Region Uppsalas kulturstöd

Region Uppsala arbetar för en hållbar kulturell utveckling i Uppsala län, dels genom främjande och utvecklande insatser, dels genom olika former av bidrag och stipendier.

Region Uppsalas kulturstöd syftar till att bidra till uppfyllelse av målen i den regionala kulturplanen. Bidragsgivningen är en del i arbetet för att utveckla en stark kulturregion med internationell prägel genom att göra insatser för

  • Ett rikt konstliv i en nyskapande region
  • En hög kulturell delaktighet i en region för alla
  • En attraktiv livsmiljö i en hållbart växande region.

Grundläggande för Region Uppsalas kulturstöd är konstens och kulturens egenvärde, armlängds avstånd och respekt för konstnärlig frihet och integritet, samt demokratiska värden, såsom alla människors lika värde och grundläggande fri- och rättigheter.

Region Uppsalas kulturstöd syftar till att stödja och främja spridning av professionell konst och kultur i Uppsala län. Utöver bidrag och stipendier inom kultur lämnar Region Uppsala också bidrag till civilsamhället för att främja allas möjlighet till eget skapande och bildning samt en meningsfull fritid för barn och unga.

I bidragsgivningen eftersträvas generellt att Region Uppsala inte är enskild finansiär av projekt och verksamheter, utan bidrar tillsammans med andra aktörer, exempelvis på kommunal och nationell nivå. Genom samverkan och stöd främjas ett rikt kulturliv i Uppsala län.

Kontakt

Kultur och bildning

E-post: kultur@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 00 00 (växel)