Bidrag och stipendier inom kultur

För att stödja kulturlivet i Uppsala län, ger Region Uppsala årligen bidrag till regionala kulturinstitutioner och andra organisationer som verkar inom kulturområdet i länet. Till det fria kulturlivet fördelar vi bland annat projektbidrag och stipendier. Vi ger även bidrag till studieförbund och barn- och ungdomsorganisationer.

Bidrag och stipendier du kan söka från Region Uppsala

Läs om hur du gör för att ansöka. Kontakta gärna oss om du har frågor!

Kontakt

Kultur och bildning

E-post: kultur@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 00 00 (växel)